مستندات SDK وب یوآیدی

U-ID Web SDK Documentations

نسخه 1.0.0 - 27/08/2018

فهرست مطالب

نحوه‌ی ورود توسط SDK وب

1. ابتدا اسکریپتی که در زیر مشاهده می کنید را با پارامترهای ورودی lid و url اضافه کنید :

PathTypeDescription

lid

String

با توجه به مستندات از یوآیدی دریافت می شود

agent

String

برای استفاده در وب سایت با web و برای استفاده در اپلیکیشن موبایل با mobile مقداردهی می شود

url

String

مشخص کننده callback url به صفحه شما است

برای مثال:

https://example.com/?lid=YourLid &url=&agent=web
https://example.com/?lid=YourLid &url=&agent=mobile

2. در آخر برای نمایش دکمه ورود با یوآیدی در وب سایت، باید تگ html که در زیر آمده را به صفحه مورد نظر اضافه کنید:

				
					onclick='openWindowUrl();'
alt='Uid Button Not Found'
src='https://web.uid.ir/assets/img/login-icon.svg'/>
				
			
مشاوره رایگان