تشخیص زنده بودن
Liveness Detection

این یک تکنولوژی مبتنی بر ویدیو است که بر اساس ویژگی هایی مثل نور و چهره، زنده بودن کاربر را تشخیص میدهد. در این الگوریتم یک فریم تصادفی انتخاب می شود و با عکس ثبت احوال یا مدرک هویتی کاربر تطبیق داده می شود و بستگی به کاربرد این ویدیو بین 5 تا 15 ثانیه است.

تشخیص زنده بودن
الگوریتم تشخیص زنده بودن

افزایش دقت با کمک الگوریتم های

تشخیص صدا

تشخیص صدا

Voice Recognition

تشخیص حرکت

تشخیص حرکت

Action Recognition

مزایای الگوریتم Liveness Detection

منابع انسانی

مستقل از نیروی انسانی

احراز هویت ثنا با گوشی

سرعت بیشتر

احراز هویت الکترونیکی ثنا

مقیاس‌پذیری بالا

پیاده‌سازی آسان

پیاده سازی راحت

دقت بالا

دقت بالا

درباره احراز هویت و فناوری تشخیص زنده بودن سوال دارید؟

درخواست جلسه مشاوره برای خدمات احراز هویت یوآیدی

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان