تشخیص زنده بودن
Liveness Detection

این یک تکنولوژی مبتنی بر ویدیو است که بر اساس ویژگی هایی مثل نور و چهره، زنده بودن کاربر را تشخیص میدهد. در این الگوریتم یک فریم تصادفی انتخاب می شود و با عکس ثبت احوال یا مدرک هویتی کاربر تطبیق داده می شود و بستگی به کاربرد این ویدیو بین ۵ تا ۱۵ ثانیه است.

الگوریتم تشخیص زنده بودن
Liveness Detection

افزایش دقت با کمک الگوریتم های

تشخیص صدا

تشخیص صدا

Voice Recognition

تشخیص حرکت

تشخیص حرکت

Action Recognition

مزایای الگوریتم Liveness Detection

مستقل از نیروی انسانی

افزایش سرعت

سرعت بیشتر

انعطاف و مقیاس بالا

مقیاس‌پذیری بالا

پیاده سازی راحت

پیاده سازی راحت

دقت بالا

دقت بالا

درباره احراز هویت و فناوری تشخیص زنده بودن سوال دارید؟

برای دریافت خدمات احراز هویت،
رایگان مشاوره بگیرید.