فناوری تطبیق یا تشخیص چهره یوآیدی
Face Recognition

تطبیق یا بازنشانی چهره (Face Recognition) به منظور بررسی تطابق بین چهره ارائه شده بر روی مدارک شناسایی و چهره فرد ارائه دهنده این مدارک انجام می‌شود. در سازمان‌های سنتی این کار توسط نیروی انسانی انجام می‌شود.

تطبیق چهره
الگوریتم تطبیق چهره

الگوریتم تطبیق چهره یوآیدی چگونه کار میکند؟

پس از تایید زنده بودن کاربر با استفاده از تکنولوژی Liveness Detection، مرحله Face Verification آغاز می‌گردد. در این مرحله، یک فریم به صورت تصادفی از ویدئوی کاربر انتخاب شده و با استفاده از تکنولوژی Face Verification، در عرض چند ثانیه، با عکس ثبت شده از شخص در ثبت احوال یا عکس مدرک شناسایی شخص مقایسه می‌گردد. در صورت تطبیق کامل چهره در هر دو عکس، هویت فرد احراز یا تایید می‌شود.

تطبیق چهره یا
Face Recognition

مثل احراز هویت آنلاین یوآیدی در سامانه‌های سجام و ثنا

فرق تطبیق چهره با تشخیص چهره
Face Detection Vs. Face Recogntion

یکی از مهم‌ترین کاربردهای تشخیص چهره، در تطبیق یا بازنشانی چهره است. تطبیق چهره یک فناوری بیومتریک‌محور است و فراتر از شناسایی وجود چهره انسان عمل می‌کند.

در تطبیق چهره، هویت پشت چهره شناسایی می‌شود. با استفاده از فناوری بینایی ماشین و پردازش تصویر، چهره فرد مورد نظر با یک انبار داده سنجیده و تطبیق داده می‌شود.

به طور ساده‌تر میتوان گفت که هر سیستم تطبیق چهره، شامل تشخیص چهره هم هست، اما هر فناوری تشخیص چهره لزوما تطبیق چهره ندارد.

تشخیص چهره یا
Face Detection

تشخیص چهره

مثل تشخیص چهره در دوربین گوشی برای فوکوش خودکار

0.85 %
FAR

False Accept Rate

0.4 %
FRR

False Rejection Rate

دقت الگوریتم تطبیق چهره یوآیدی

ما در یوآیدی این الگوریتم را با مجموعه داده‌های جهانی مختلف و همچنین داده‌های داخلی، آموزش داده و در نهایت به دقت 98.17% با مقدار خطاهای زیر دست یافته‌ایم.

مزایای استفاده از تکنولوژی Face verification در مقابل نیروی انسانی:

احراز هویت ثنا در منزل

دقت بیشتر

تحقیقات نشان می‌دهند که حتی افراد آموزش دیده در تطبیق چهره دارای 14 درصد خطا هستند

احراز هویت ثنا با گوشی

سرعت بیشتر

نیروی انسانی در تطبیق چهره از سرعت کمتری برخوردار است

مقیاس پذیری

مقیاس‌پذیری

افزایش تعداد نیروی انسانی به منظور افزایش مقیاس‌پذیری بشدت هزینه بر است

یادگیری راحت

قابلیت یادگیری راحت تر الگوریتم

آموزش نیروی انسانی به منظور افزایش مقیاس‌پذیری بشدت هزینه بر است

پیاده‌سازی آسان

پیاده‌سازی آسان

موانع بیش‌تر در بکارگیری نیروی انسانی

درباره احراز هویت و فناوری تطبیق چهره سوال دارید؟

درخواست جلسه مشاوره برای خدمات احراز هویت یوآیدی

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان