مستندات Front-End صرافی رمزارز

Front-End Crypto Exchange Docs

نسخه ۱.۰.۰ - ۰۵/۱۷/۲۰۲۱

فهرست مطالب

۱. مقدمه

تمام مواردی که در مستندات ذکر شده است مربوط به راه اندازی Webapp یوآیدی میباشد.

۲. روند احراز هویت در وب اپلیکیشن یوآیدی

همانطور که میدانید یوآیدی یک سیستم احراز هویت آنلاین میباشد و اطلاعات دریافتی شما از این سرویس توسط شخص کاربر ارایه شده است که صحت این اطلاعات و عواقب آن برعهده ی کاربر میباشد.

برای استفاده از وب اپلیکیشن لازم است پارامترهای مورد نیاز را از طریق URL به وب اپلیکیشن یوآیدی، هنگام اجرا کردن به آن انتقال دهید.

۳. پیاده سازی لینک وب اپلیکیشن

برای استفاده از UID SDK لینک وب اپلیکیشن را با پارامترهای مشخص در اپلیکیشن خود پیاده سازی کنید.

۳.۱. ایجاد URL

https://cloud.uid.ir/crypto/?requestBusinessId=request_business_id&metaData=client_metaData

3.2. پارامترها

Field Type Description
request_business_id string شناسه ای که توسط uid در اختیار بیزینس قرار داده می شود
uidUrl string لینک اجرا کردن وب اپلیکیشن
client_metaData string مقداری که توسط کسب و کار وارد می شود و در صورت نیاز می تواند خالی باشد

۴. ارسال وضعیت به وب سایت پذیرنده

برای بررسی نتیجه احراز هویت در اپ خود میتوانید وضعیت ها را در جدول زیر مشاهده کنید.

۴.۱. نمونه لینک برگشت به وب سایت پذیرنده

https://redirectUrl/?clientToken=client token&status=Value

4.2. وضعیت کدها

Result Code Value Description
SUCCESS 1 احرازهویت با موفقیت به پایان رسید
RESULT_CAMERA_NOT_SUPPORTED 2 دوربین پشتیبانی نمیشود
RESULT_PERMISSIONS_NOT_GRANTED 3 دسترسی دوربین به SDK داده نشد
RESULT_UNKNOWN_ERROR 4 خطای ناشناخته
RESULT_INVALID_PARAMETERS 5 ورودی‌های SDk نامعتبر است
RESULT_SABTE_AHVAAL_UNAVAILABLE 6 ثبت احوال در دسترس نیست
RESULT_ALREADY_APPROVED 7 کاربر قبلا فرایند را طی کرده است
RESULT_MAX_TRY_EXCEEDED 8 درخواست بیش از حد مجاز
RESULT_SIGNATURE 9 کاربر در مرحله‌ی تصویر امضا، فرایند را لغو کرده
RESULT_LIVENESS 10 در مرحله‌ی ویدیوی سلفی، فرایند ناموفق به پایان رسید
RESULT_FACE_MATCHING 11 عدم تطابق اطلاعات کاربر و ثبت احوال

۴.۳. پارامترها

Field Type Description
redirectUrl string لینک برگشت به سایت پذیرنده
client token string شناسه ای که توسط یوآیدی در اختیار بیزینس قرار داده می شود، در صورتی که مقدار نداشته باشد، یعنی احراز هویت کامل نشده، و درصورتی که مقدار داشته باشد، یعنی مراحل با موفقیت به اتمام رسیده است.
مشاوره رایگان